Français Anglais Japonais Chinois Allemand Espagnol Portugais

WETTELIJKE VERMELDINGEN

De site is zowel toegankelijk via de domeinnamen www.nordfranceinvest.fr als www.nordfranceinvest.com. 

De toegang tot de site kan worden onderbroken voor onderhoud en updates. 

Nord France Invest is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voor de gebruikers kunnen voortvloeien.


EIGENAAR EN UITGEVER VAN DE SITE

NORD FRANCE INVEST
Hoofdkantoor
299 boulevard de Leeds - 59777 LILLE (France)
Tel. :   +33 (0) 359 562 300
Siret : 332 389 048 00122
Ape : 7022 G
Hoofdredacteur : Yann PITOLLET


ONTWERP EN HOSTING VAN DE SITE

INOUIT S.A.R.L.
76 Boulevard Jean-Baptiste Lebas
59000 – LILLE
Tél :  +33 (0)3 20 02 13 91
contact : contact@inouit.com


 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site, www.nordfranceinvest.fr, valt onder het auteursrecht van Nord France Invest in de zin van de artikelen L.111.1 en volgende van het Franse wetboek van Intellectuele Eigendom (Code de la propriété intellectuelle). De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, animaties met of zonder geluid en al het andere werk dat in de site is opgenomen is het eigendom van Nord France Invest.

Reproducties, weergave, gebruik of wijziging - ongeacht via welk procedé en ongeacht op welke drager - van de volledige site of een gedeelte daarvan, van de verschillende werken waaruit deze bestaat of een gedeelte daarvan, is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Nord France Invest; dit vormt een namaakdelict.


AARD VAN DE OP DE SITE GETOONDE INFORMATIE

De informatie op de site www.nordfranceinvest.fr wordt slechts ter indicatie verstrekt en de inhoud noch de nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd. Nord France Invest kan door deze informatie niet contractueel worden gebonden. 

Nord France Invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor besluiten die op basis van deze informatie genomen zouden kunnen worden. 

De inhoud van deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


STORINGEN EN VIRUSSEN

Nord France Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de site www.nordfranceinvest.fr of voor het feit dat derden deze niet kunnen gebruiken, dan wel voor storingen, onderbrekingen, virussen of problemen met de verbinding of het systeem.

LINKS

Nord France Invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die beschikbaar is op de andere internetsites waarnaar deze site via links verwijst of buiten zijn medeweten zou kunnen verwijzen. Het bezoeken van alle andere websites die aan de site www.nordfranceinvest.fr zijn gelinkt is geheel voor risico van de gebruiker.

Nord France Invest aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en het materiaal op websites van derden waarop links staan die naar de website www.nordfranceinvest.fr verwijzen.


EIGENDOM VAN MERKEN

Alle genoemde of gebruikte merken vermeld op www.nordfranceinvest.fr zijn eigendom van de respectievelijke uitgevers.

PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van gegevens en cookies

Nord France Invest verzamelt gegevens die verstrekt worden door de bezoekers van www.nordfranceinvest.fr, met name via cookies, om meer inzicht te krijgen in uw verwachtingen en om in uw informatiebehoefte te voorzien.

Het verzamelen van gegevens vindt plaats tijdens de verbinding en het surfen op de website www.nordfanceinvest.fr, bij het verzenden van mails aan de webmaster en via de rubrieken "contact" en "inschrijven" op de nieuwsbrief van Nord France Invest.

Cookies zijn bestandjes die naar uw computer worden verstuurd als u verbinding maakt. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en voor het beheer van uw bezoek en de navigatie op de site. De verzamelde gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden, maar kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden.


Recht op toegang en rectificatie van gegevens

Overeenkomstig de artikelen 34 en 36 van de Franse wet nr. 78-17 “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang tot, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich richten tot de webmaster of een mail sturen naar Nord France Invest op het adres:

AUTEURSRECHT EN REPRODUCTIERECHT VAN DE INHOUD VAN DE SITE

De site Nord France Invest is opgericht in 2013. De inhoud van de site (publicaties, kaarten, grafieken en foto’s) wordt beschermd door copyright. Er mag geen enkele reproductie, zelfs niet gedeeltelijk, van deze site worden gemaakt anders dan bepaald in artikel L 122-5 van het Franse wetboek op het intellectuele eigendom, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nord France Invest. In alle gevallen is vermelding van de bron verplicht.

HYPERLINKS

Links naar de site www.nordfranceinvest.fr

Op verzoek geeft Nord France Invest toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar de inhoud van zijn site, met uitzondering van websites en andere dragers voor de verspreiding van pornografie of subversieve, polemische of xenofobe content die de gevoelens van het grote publiek kunnen schaden of die informatie bevatten die strijdig is met de openbare orde. Nord France Invest verbiedt het gebruik van "deep linking”. De pagina’s van de site www.nordfranceinvest.fr en de versies per land mogen dus niet toegankelijk worden gemaakt binnen de pagina’s van andere websites.

Links naar andere sites gecreëerd door Nord France Invest

Nord France Invest is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar hyperlinks zijn gecreëerd vanaf de site www.nordfranceinvest.fr en andere versies van deze site. 

Vragen over de creatie van partnerlinks kunt u richten aan:

Nord France Invest : 299 boulevard de Leeds - 59777 LILLE (France).

UTILISATION ET PARAMETRAGE DES COOKIES

Wat is een cookie? 

Een cookie is een tekstbestandje dat, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, wordt geïnstalleerd op uw toestel (computer, tablet, smartphone etc.) wanneer u deze website raadpleegt. 

Een cookie bevat verschillende gegevens zoals de naam van de server waardoor hij is geïnstalleerd, een identifier in de vorm van een uniek nummer en eventueel een vervaldatum. 

Door op deze website te blijven, accepteert u de plaatsing van cookies op uw toestel. Deze zullen tijdelijk op een daarvoor bestemde plaats worden opgeslagen. 

U kunt de opslag van deze bestanden op elk moment accepteren, tenietdoen of beperken in de instellingen van uw browser.

Waartoe dienen de cookies voor publieksmeting die door Inouit worden gebruikt?

Cookies voor publieksmeting stellen ons in staat het gebruik en de prestaties van onze site te kennen, anonieme statistieken op te stellen van bezoekersaantallen en gebruik van diverse onderdelen van onze site (bezochte content, surfgedrag), om het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren (meest bezochte pagina's of rubrieken, meest gelezen artikelen, etc.).  

Deze cookies worden uitgegeven door de eigenaar van de site. 

De verzamelde anonieme gegevens worden uitsluitend geraadpleegd en geanalyseerd door de eigenaar van de site. 

Cookies voor publieksmeting zijn niet noodzakelijk voor navigatie op onze site. 

Als u onze cookies en die van onze partners weigert, worden uw bezoeken aan www.nordfranceinvest.fr en www.nordfranceinvest.com niet meer bijgehouden in Google Analytics en zult u niet meer kunnen profiteren van een aantal functies die echter wel nodig zijn om over bepaalde pagina’s te kunnen surfen.

Waartoe dienen de tracing-cookies van sociale netwerken? Hoe kunt u zich tegen het gebruik van cookies verzetten?

De opslag van cookies op uw toestel of de toegang tot surfgegevens die in deze bestanden worden opgeslagen of aan deze bestanden zijn gehecht, is onderworpen aan uw toestemming of uitblijven van verzet. 

Als u de opslag van een cookie op uw toestel heeft geaccepteerd, kunt u uw weigering te allen tijde kenbaar maken via de instellingen van uw webbrowser. 

Om de opslag van cookies op uw terminal te verhinderen of te beperken, kunt u de instellingen van de browser die u gebruikt als volgt wijzigen:

●  Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

●  IE: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

●  Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platfom%3DDeskt op&hl=en

●  Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=en_US

●  Opera : 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Als uw browser niet in de lijst voorkomt, kunt u rechtstreeks naar de site van de uitgever gaan.

Voor aanvullende informatie over cookies verzoeken wij u de rubriek “Vos traces” (Uw sporen) te raadplegen op de site van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/.

Cookies van sociale netwerken op deze site

Op een aantal pagina’s van www.nordfranceinvest.fr en www.nordfrancinvest.com staan knoppen of plugs-ins van sociale netwerken waarmee u de functionaliteiten van deze netwerken kunt beheren en in het bijzonder content op www.nordfranceinvest.fr  en www.nordfranceinvest.com met andere personen kunt delen.

Als u naar een webpagina gaat waarop zich deze knoppen of plug-ins bevinden, kan uw browser informatie naar het sociale netwerk versturen waarmee deze visualisatie aan uw profiel kan worden gekoppeld.

Er kunnen dan door deze netwerken tracing-cookies in uw browser worden geplaatst. Hierover hebben wij geen controle. Wij raden u aan het privacy-beleid van elke van deze sociale-netwerksites te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden van de browsergegevens die de sociale netwerken met deze buttons en plug-ins kunnen verzamelen.