Français Anglais Japonais Chinois Allemand Espagnol Portugais

WERKGELEGENHEID

Hauts-de-France is een dichtbevolkte regio. U zult hier dan ook snel de juiste werknemers vinden.

  • 6 miljoen inwoners
  • 2e dichtstbevolkte regio van Frankrijk: 186 inwoners per km² - Nationale bevolkingsdichtheid: 115 inwoners per km².
  • jongste regio van Frankrijk: 33% van de bevolking is jonger dan 25 jaar - Het landelijk gemiddelde ligt op 31%.
  • de salarissen liggen tot 20% lager dan in Parijs.