Français Anglais Japonais Chinois Allemand Espagnol Portugais

EEN REGIO MET EEN STERK POTENTIEEL

Hauts-de-France is een innovatieve regio. De onderzoekers in dit gebied houden zich bezig met het ontwikkelen van de technologieën en projecten van morgen.

 • De regio telt bijna 10.000 R&D-medewerkers.
 • De R&D-uitgaven bedragen 783 miljoen EUR.
 • In de regio zijn grote onderzoeksinstellingen aanwezig zoals:
  • CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) - Frans nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek;
  • INRA (Institut National de Recherche Agronomique) - Frans nationaal instituut voor landbouwkundig onderzoek;
  • IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) - Frans onderzoeksinstituut voor de exploitatie van de zee; 
  • Institut Pasteur in Lille (instelling voor research en volksgezondheid).
 • 4.600 onderzoekers en onderzoeksdocenten.
 • Meer dan 300 overheids- en semi-overheidslaboratoria (CNRS, BRGM, INRETS, etc.).
 • Meer dan 60 sectorale technische centra (ADRIANOR, CREPIM, CRITT M2A, C3, IEMN, etc.).
 • 85 particuliere centra voor industrieel onderzoek.
 • Meer dan 30 ingenieursopleidingen en scholen voor business en management.