Français Anglais Japonais Chinois Allemand Espagnol Portugais

Contacten

François DUTRIEZ

Directeur des opérations

f.dutriez@nfinvest.fr

Sophie MOREL

Coordinator Amiens Office

s.morel@nfinvest.fr

Actus

Indaver is investing €40 million in Dunkirk

Belgian firm Indaver, “European specialist” in industrial waste management, is investing in Hauts-de-France for the construction of IndaChlor®, a chlorinated industrial waste treatment and recycling plant.

Decathlon test waterweg tussen Duisburg en Delta 3

Na het containervervoer per spoor vanuit China over een traject van meer dan 10.000 km, experimenteert Decathlon nu met containervervoer per binnenvaart tussen Duitsland en Hauts-de-France.

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Hauts-de-France is een ideale regio voor bedrijven die zich richten op milieu en duurzaamheid. De nabijheid van grondstoffen is een pluspunt. De vervoersinfrastructuur is uitstekend; uw goederenvervoer en uw medewerkers zullen hiervan profiteren. Bovendien zijn in de regio veel gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven en toeleveranciers gevestigd.

DUURZAME BEDRIJVEN

KERNCIJFERS

 • 650 bedrijven
 • 20.000 arbeidsplaatsen 8,5% van de Franse werknemers in de milieusector
 • 4 miljard EUR omzet
 • meer dan 2.000 toeleveranciers
 • 15% van de Franse investeringen in de milieusector
 • 14.000 voormalige industrieterreinen

4 VOORAANSTAANDE SECTOREN:

 • materiaalhergebruik en recycling
 • hernieuwbare energie
 • duurzame bouw / duurzame materialen / energie-efficiëntie
 • aanpak en preventie van lucht-, water- en bodemverontreiniging

BELANGRIJKSTE SPELERS

CD2E: EXPERTISECENTRUM MILIEUTECHNOLOGIEËN

Doelstellingen CD2E:

 • nieuwe bedrijven op het gebied van milieu en duurzaamheid oprichten
 • bestaande bedrijven op het gebied van milieu en duurzaamheid uitbreiden
 • de ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen bevorderen
 • ondersteuning bieden aan onderzoekscentra voor milieuonderzoek
 • anticiperen op technologische en commerciële ontwikkelingen en regelgeving

CD2E werkt samen met diverse internationale milieuclusters om informatie uit te wisselen over nieuwe milieuvriendelijke technologieën.

CLOSE-UP: TEAM²

Concurrentiecluster gespecialiseerd in recyclingtechnieken, terugwinning van verpakkingsafval en recycling van grondstoffen en materialen.

 • 105 aangesloten bedrijven
 • 60 onderzoekscentra
 • 20 projecten begeleid sinds 2010
 • 27 miljoen EUR aan R&D-uitgaven

DOELSTELLINGEN:

 • verhogen van de waarde van huishoudelijk en industrieel afval en van producten en materialen aan het einde van hun levensduur met als doel ze een ‘tweede leven’ te geven, etc.
 • bedrijven stimuleren om de levenscyclusbenadering toe te passen in het productontwerp

WERKTERREINEN:

 • recyclingtechnologieën
 • terugwinning afvalstoffen
 • recycling van materialen

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSGEBIEDEN :

 • mineralen (rivier en mariene sedimenten, bouwafval, etc.)
 • strategische metalen en zeldzame aardmetalen
 • organische stoffen (plastic, hout, textiel, etc.)

GESTRUCTUREERDE ONDERZOEKSOMGEVING

KERNCIJFERS

 • 60 onderzoekscentra
 • 400 onderzoekers

ENKELE ONDERZOEKSVRAAGSTUKKEN

 • École des Mines in Douai: sanering verontreinigde terreinen, luchtbehandeling
 • École Nationale Supérieure de Chimie in Lille: ecodesign, recycling
 • École Nationale d’Arts et Métiers: energieopslag
 • Institut Supérieur d’Agriculture in Lille: behandeling van verontreinigde terreinen en grond

WERVINGSPOTENTIEEL

 • 6 miljoen inwoners
 • 33% van de bevolking is jonger dan 25 jaar
 • 2e centrum in Frankrijk voor onderwijs
 • 210.000 studenten: 9% van het totale aantal studenten in Frankrijk
 • 30 hogere opleidingen gericht op het milieu